Over de WISC-III-NL intelligentietest


Bij IQtestWaalre wordt het IQ van uw kind vastgesteld aan de hand van de WISC-III-NL:
  • De WISC-III-NL is in 2005 op de markt gekomen en is een veel gebruikte intelligentietest in Nederland. De oudere versies, de WISC-R en de WISC-RN, werden ook veel gebruikt in de psychologische praktijk.
  • De WISC-III-NL is een instrument om de intellectuele capaciteiten van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16  jaar te bepalen. De test geeft aanwijzingen over de leermogelijkheden van het kind. De WISC-III-NL meet dus geen schoolse vaardigheden. In de nabije toekomst is een bepaling van het schoolniveau ook mogelijk in mijn praktijk. Vooralsnog richt ik mij alleen op de bepaling van het IQ.
  • De WISC-III-NL (Wechsler Intelligence Scale for Children) is van oorsprong een Amerikaanse test, die vertaald is in het Nederlands en  genormeerd is op een Nederlandse populatie kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16  jaar.
De WISC-III-NL geeft de volgende scoringsmogelijkheden:
  • Het algemene intelligentieniveau, dat de test meet, wordt uitgedrukt in een totaal IQ score.
  • Daarnaast wordt de ‘verbale’ intelligentie in kaart gebracht door zes subtests, die een beroep doen op de taal-denkontwikkeling, apart te scoren. De ‘performale’ intelligentie wordt in kaart gebracht door scoring van de overige zeven subtests, waarbij het kind werkt met concreet materiaal als puzzels en blokjes.
  • Tenslotte  is het mogelijk door een aparte scoring van de dertien onderdelen van de test om nog een drietal factorscores te berekenen, te weten:een Verbale begripfactor, een Perceptuele organisatiefactor en Verwerkingssnelheid. De testonderdelen van de Verbale begripfactor doen een beroep op feitenkennis, logisch denken en uitdrukkingsvaardigheid. De testonderdelen van de Perceptuele organisatiefactor hebben betrekking op aandacht voor details, het analyseren van patronen en het samenvoegen van details tot gehelen. De factor Verwerkingssnelheid betreft onderdelen die een beroep doen op het zo snel mogelijk verwerken van visueel weergegeven informatie.

Actie!


Voor IQ tests in augustus t/m december.
 
Ontvang 5% korting op een WISC III intelligentieonderzoek.
Copyright © 2012-2013 IQtestWaalre - Alle rechten voorbehouden - K.v.K 56278624
E-mail: info@iqtestwaalre.nl  |  Tel: 06 1220 8824