Indicatiestelling


Wanneer onderzoek met de WISC-III-NL?


Het intelligentie-onderzoek met de WISC-III-NL kan voor diverse doelen worden gebruikt (handleiding WISC-III-NL, WPPSI-III-NL). De resultaten van het intelligentie-onderzoek kunnen volgens de aanwijzingen in de handleiding van de WISC-III-NL gebruikt worden bij onder meer
  • Discrepanties tussen de indruk die ouders van hun kind hebben en de leerresultaten op school.
  • Vraagstellingen, die samenhangen met hoogbegaafdheid en leerproblemen bij schoolgaande kinderen. Slechte prestaties van een kind op school kunnen uiteenlopende redenen hebben. Dit zou bijvoorbeeld bij een kind met een bovengemiddelde capaciteit kunnen komen door verveling en bij een kind met een benedengemiddelde capaciteit doordat hij/zij de uitleg niet kan volgen.
  • Het nader analyseren van sterke en zwakke kanten van het cognitieve functioneren.  Bij een kind met een benedengemiddelde capaciteit kan men via zijn/haar sterke kanten de zwakkere vaardigheden proberen  te compenseren. Ook moet men bedacht zijn op overvragen. Als uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het kind bovengemiddeld functioneert, kan bijvoorbeeld de vraag rijzen hoe het kind adequaat gestimuleerd kan worden via verrijkingsstof en er voor te zorgen dat het kind niet ondergestimuleerd wordt.
  • Beslissingen over plaatsing van kinderen, bijvoorbeeld bij tegenvallende CITO-testscores.
  • Psychologische beoordeling in verband met educatieve vragen.
  • Klinisch en neuropsychologisch onderzoek.

Actie!


Voor IQ tests in augustus t/m december.
 
Ontvang 5% korting op een WISC III intelligentieonderzoek.
Copyright © 2012-2013 IQtestWaalre - Alle rechten voorbehouden - K.v.K 56278624
E-mail: info@iqtestwaalre.nl  |  Tel: 06 1220 8824