Over IQtestWaalre


IQtestWaalre wordt geleid door:


Drs Ada E.H. Duwaer-Peters
Orthopedagoog

Afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met:
  • Aantekening psychodiagnostiek;
  • Lesbevoegdheid in pedagogiek en psychologie.
  • Lid van het NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en gebonden aan de NVO beroepscode.
  • De volgende ervaring met het doen van psychologisch testonderzoek, waarvan het afnemen, scoren en interpreteren van een WISC vrijwel altijd een onderdeel was:
    • Gedurende 2 1/2 jaar heeft ze gewerkt op het Pedologisch Instituut van de V.U. in Amsterdam, waar ze in het kader van een assistentschap psychologisch testonderzoek deed bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Hierbij was ze verantwoordelijk voor zowel het afnemen van de psychologische tests, als het verwerken van de resultaten in een psychologisch rapport.
    • Gedurende drie jaar was ze aan de Radboud Universiteit van Nijmegen aangesteld als wetenschappelijk onderwijsmedewerkster. In die hoedanigheid heeft ze het psychodiagnostiek onderwijs voor ontwikkelingspsychologiestudenten verzorgd. Ze heeft een aantal cursussen gegeven, onderwijsmateriaal ontwikkeld, te weten cursusklappers, videoprogramma’s en computerleerprogramma's.
    • Op een School Advies Dienst heeft ze psychologisch testonderzoek gedaan bij kinderen met een schoolprobleem in de lagere schoolleeftijd.

Actie!


Voor IQ tests in augustus t/m december.
 
Ontvang 5% korting op een WISC III intelligentieonderzoek.
Copyright © 2012-2013 IQtestWaalre - Alle rechten voorbehouden - K.v.K 56278624
E-mail: info@iqtestwaalre.nl  |  Tel: 06 1220 8824